Akademia Rozwoju

Metryka praktyki

Firma: Polski Fundusz Rozwoju,
Branża:
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Kobiety w biznesie
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 5 - Równość płci

Polski Fundusz Rozwoju wspiera przedsiębiorców i wzmacnia kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, a poprzez program Akademia Rozwoju realizowany przez Fundację PFR wspiera kobiety z mniejszych miejscowości i ze wsi w zdobyciu kompetencji cyfrowych, z prowadzenia działalności i design thinking. Praktyka jest odpowiedzią na problem bierności zawodowej kobiet w Polsce (raport „Human Development Report 2021/2022”, UNDP: % osób biernych zawodowo w grupie kobiet w wieku 15 lat i więcej wynosi w Polsce ponad 49%). Mamy grupę ok. 3 mln niepracujących Polek – jest to zasób niewykorzystany, a bardzo potrzebny na rynku pracy. Uczestniczki programu otrzymują darmowe szkolenia online. Inicjatywa umożliwia zdobycie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych oraz wyrównuje szanse na rynku pracy. Do programu zarejestrowało się ponad 1560 pań, głownie w wieku 35–47 lat i z małych miast. Ponad 1 tys. już wzięło udział w warsztatach kompetencji cyfrowych. Fundacja prowadzi pomiary wzrostu kompetencji oraz ankiety ewaluacyjne zajęć. Wynika z nich, że 75% uczestniczek zwiększyło swoje kompetencje cyfrowe, a 100% z ankietowanych poleciłoby program, większość ankietowanych zaobserwowała pozytywną zmianę w swoim życiu – zamierzają działać online lub dalej kształcić się w obszarze IT.