Akademia Rozwoju Grupy GPEC – Grupa GPEC

Metryka praktyki

Firma: Grupa GPEC,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2012

Prowadzone w GPEC cykle rozmów rozwojowych i rocznych inspirują wielu pracowników do jeszcze owocniejszej pracy i poszukiwania nowych możliwości rozwoju. W 2012 roku ruszyła pierwsza edycja Akademii Rozwoju Grupy GPEC – projektu edukacyjnego dla pracowników. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie ambitnym osobom dynamicznego rozwoju i dostarczenie im wiedzy oraz umiejętności, by mogli tworzyć nowe standardy w branży energetycznej. W pierwszej edycji Akademii Rozwoju udział bierze 21 pracowników Grupy GPEC, którzy zostali zakwalifikowani na drodze kilkustopniowego procesu rekrutacji (m.in. development center, indywidualne wywiady i rekomendacje przełożonych). Akademia rozwija pracowników na jednej z dwóch ścieżek: menedżerskiej i eksperckiej. Projekt został stworzony tak, aby dać możliwość wieloaspektowego rozwoju ambitnym pracownikom z Grupy GPEC, zgodnego z ich predyspozycjami i planami rozwojowymi.

Wiecej informacji