Akademia Rodzinnych Finansów – Provident Polska

Metryka praktyki

Firma: Provident Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008

Polacy nie planują swoich wydatków i nie tworzą rezerw kapitałowych, a zdecydowana większość rodziców nie uczy swoich dzieci podejmowania racjonalnych decyzji finansowych – wskazują na to wyniki ogólnopolskich badań przeprowadzonych na zlecenie Provident przez IPSOS. W odpowiedzi na to, w drugiej połowie 2007 roku, Provident Polska zainicjował Akademię Rodzinnych Finansów, program edukacyjny, którego celem jest szerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kształtowanie pozytywnych nawyków potrzebnych do umiejętnego zarządzania finansami domowymi. Uczy on jak regularnie planować domowy budżet i unikać kryzysowych sytuacji związanych z brakiem funduszy oraz jak zacząć gromadzić oszczędności.Głównym narzędziem wykorzystywanym w ramach programu jest strona internetowa www.AkademiaRodzinnychFinansow.pl, na której znajdują się porady dotyczące m.in. oszczędzania, sprawnego zarządzania domowym budżetem, racjonalnego kupowania. Obecnie odnotowywanych jest ponad 1000 wejść miesięcznie.

Istotnym elementem programu w roku 2008 były warsztaty „Z kobietami o finansach” poświęcone tematyce zarządzania finansami osobistymi. Blisko 400 uczestniczek warsztatów dowiedziało się m. in. jak planować dochody i wydatki, jak tworzyć kapitał awaryjny i jak radzić sobie w kryzysowych sytuacjach finansowych. Po każdym szkoleniu przeprowadzana jest ankieta, która wskazuje kierunki, w których należy rozwijać projekt, tak aby odniósł sukces. Swoistym osiągnięciem szkoleń jest deklaracja bardziej metodycznego zarządzania domowymi finansami, złożona przez ponad 90% uczestniczek szkoleń po ich zakończeniu.