Akademia Rodzinnych Finansów – Provident Polska

Metryka praktyki

Firma: Provident Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

SYTUACJA / PROBLEM:Polacy nie planują swoich wydatków i nie tworzą rezerw kapitałowych. Zdecydowana większość rodziców nie uczy swoich dzieci podejmowania racjonalnych decyzji finansowych. Badania przeprowadzone w polskim społeczeństwie pokazują, iż 36% z nas żyje z dnia na dzień, a aż 50% respondentów nie potrafi określić jakie kwoty w ich gospodarstwie domowym zostały przeznaczone na poszczególne rodzaje wydatków w ciągu ostatniego miesiąca.

OPIS DOBREJ PRAKTYKI/ ROZWIĄZANIE:

Akademia Rodzinnych Finansów to program edukacyjny zainicjowany przez Provident Polska w drugiej połowie 2007 roku. Jego celem jest szerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kształtowanie pozytywnych nawyków potrzebnych do umiejętnego zarządzania finansami domowymi. Uczy on jak regularnie planować domowy budżet i unikać kryzysowych sytuacji związanych z brakiem funduszy oraz jak zacząć gromadzić oszczędności. Głównym narzędziem wykorzystywanym przez Akademię Rodzinnych Finansów jest strona internetowa www.AkademiaRodzinnychFinansow.pl, na której znajduje się mnóstwo porad dotyczących m.in. oszczędzania, sprawnego zarządzania domowym budżetem, racjonalnego kupowania.

Naszym sztandarowym przedsięwzięciem w bieżącym roku są natomiast warsztaty „Z kobietami o finansach”. Są to szkolenia z zakresu zarządzania finansami osobistymi. Uczestniczki warsztatów dowiadują się w ich trakcie m.in. jak planować dochody i wydatki, jak tworzyć kapitał awaryjny i jak radzić sobie w kryzysowych sytuacjach finansowych.

KORZYŚCI

DLA FIRMY:
– realizacja strategii biznesowej polegającej na odpowiedzialnym udzielaniu pożyczek
– budowanie świadomości konsumentów, wierzymy, że jedynie klient świadomy i dobrze
poinformowany o swoich prawach jest w stanie sprawnie funkcjonować w świecie finansów

DLA ADRESATÓW PROGRAMU:
– bezpłatne warsztaty na temat zarządzania finansami domowymi
– portal internetowy www.AkademiaRodzinnychFinansow.pl z bezpłatnymi publikacjami i artykułami

WYZWANIA:

Naszym wyzwaniem było stworzenie programu edukacyjnego, który będzie: wiarygodny dla odbiorców, rzetelny merytorycznie, interesujący i potrzebny dla grupy docelowej. Po każdym szkoleniu przeprowadzana jest ankieta, która wskaże kierunki, w których należy rozwijać projekt tak, aby odniósł sukces.