Akademia PZU LAB

Metryka praktyki

Firma: PZU,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Akademia PZU LAB jest odpowiedzią PZU na niedostateczną wiedzę rynku dotyczącą wagi świadomego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Studium „Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie w aspekcie ubezpieczeniowym” to jednosemestralne studium podyplomowe dotyczące m.in. profesjonalnej identyfikacji i ewaluacji ryzyk zarządczych przedsiębiorstwa, underwritingu, uwarunkowań prawnych rynku ubezpieczeniowego w Polsce, mechanizmów powstawania zdarzeń szkodowych w przemyśle, zagrożeń cybernetycznych. W pierwszej edycji w roku 2018/2019 ze studium skorzystało 30 studentów.