Akademia Przedsiębiorczości – Telekomunikacja Polska

Metryka praktyki

Firma: Grupa TP (Orange Polska), Orange Polska, PTK Centertel (Orange Polska), Telekomunikacja Polska (Orange Polska),
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

SYTUACJA/PROBLEM:

Telekomunikacja Polska (TP) jest firmą telekomunikacyjną, dla której jakość komunikacji oraz partnerskie relacje z klientami mają szczególne znaczenie – prowadzą do podniesienia efektywności usług oraz w znacznym stopniu przekładają się na wizerunek przedsiębiorstwa a tym samym wzrost przychodów.

Dlatego firma postanowiła stworzyć platformę bezpośredniej komunikacji między TP, Mecenasami (firmami współpracującymi przy tym projekcie) a Klientami – zarówno obecnymi, jaki potencjalnymi.

OPIS PROJEKTU/ ROZWIĄZANIE:

Akademia Przedsiębiorczości ma na celu edukację przedsiębiorców z sektora MŚP z zakresu prowadzenia i rozwoju biznesu, przekazanie wiedzy o produktach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych oraz ich wpływu na efektywność prowadzonej działalności.

W ramach programu prowadzone są następujące działania:
– bezpłatne programy edukacyjno doradcze;
– spotkania z konsultantami, doradcami i ekspertami z dziedziny rozwiązań teleinformatycznych, przykłady dobrych praktyk i korzyści, jakie dają one firmom;
– praktyczne informacje o dotacjach europejskich na e-biznes.

Akademia organizowana jest w formie warsztatów o charakterze spotkań konsultacyjno-warsztatowych, podczas których uczestnicy mają możliwość dyskusji i wymiany poglądów. Każdy warsztat prowadzony jest przez eksperta ds. europejskich, który moderuje całe spotkanie.

Eksperci wybierani i zapraszani są dzięki współpracy z firma doradczą w kwestii przedsięwzięć europejskich – Grupa BOSS. Na sali obecni są także konsultanci reprezentujący Mecenasów Akademii, a w przerwach jest czas na indywidualne konsultacje z wybranym ekspertem.

Dobór tematów i zapraszanych firm następuje dzięki bezpośrednim rozmowom przedstawicieli Mecenasów z Klientami, ankietom wypełnionym przez przedstawicieli firm na spotkaniach i w oparciu o strategie komunikacyjne firm – Mecenasów.

W projekt zaangażowani są pracownicy i kierownictwo Mecenasów Akademii, czyli TP, Siemens, Intel, Microsoft, HP, Bank Millenium, a także lokalne media i eksperci pracownicy instytucji rządowych i samorządowych.

KORZYŚCI:

– Budowanie odpowiedzialnego wizerunku wśród firm z sektora MSP;
– Podtrzymywanie partnerskich relacji z firmami – mecenasami zapytać o to TP;
– Nawiązanie bezpośredniego kontaktu i budowanie relacji z firmami potencjalnymi klientami;
– Budowanie rynku na nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne.

WYZWANIA:

– Pozyskanie dla projektu firm – mecenasów, którzy zaangażują się w projekt – budując modelowe rozwiązania i oferty dla uczestników programu;
– Pozyskanie finansowania do projektu;
– Zbudowanie z akademii projektu długofalowego, nastawionego na bieżący Kontakt z przedsiębiorcami;

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:

– Przy doborze partnerów programu warto zwrócić uwagę na wiarygodność i kompetencje, by stworzyć kompleksową i zrównoważoną propozycję.