Akademia „Podziel się posiłkiem” – Danone

Metryka praktyki

Firma: Danone,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

Program „Podziel się posiłkiem” powstał w odpowiedzi na problem niedożywienia dzieci w Polsce. Od inauguracji programu w 2003 roku, Danone jest jego inicjatorem wysuwającym pomysły i rozwiązania. „Podziel się posiłkiem” rozliczany jest w cyklach dostosowanych do roku szkolnego, edycja czwarta, obejmuje rok szkolny 2006/2007. Rozwiązania stosowane przez organizatorów ewoluują wraz ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi, doświadczeniami organizatorów oraz wiedzą całego zespołu. W pierwszym roku program opierał się jedynie na prostym mechanizmie marketingu zaangażowanego społecznie (ang.: cause-related marketing – CRM). Dzięki realizacji założonego celu finansowego wynikającego z zakupów dokonywanych przez konsumentów, Danone mógł przekazać pieniądze Polskiej Akcji Humanitarnej, która dzięki tej darowiźnie podwoiła liczbę dożywianych dzieci. W drugim roku, grupę organizacji poszerzono o Caritas i Federację Polskich Banków Żywności, zwiększając także zakres zaangażowania Danone.

W kolejnej edycji wzbogacono działania Danone’a w ramach walki z niedożywieniem dzieci o pilotażowy program grantowy, w którym dotacje mogły otrzymać małe, lokalne organizacje lub grupy nieformalne zgłaszające twórcze pomysły na walkę z niedożywieniem dzieci. Wraz z dotacjami przyznanymi w ramach czwartej edycji, do lokalnych organizacji w Polsce trafiły już z inicjatywy Danone’a 74 dotacje przeznaczone na walkę z niedożywieniem dzieci.

W wyniku trzech edycji programu „Podziel się posiłkiem”, dzięki zaangażowaniu wszystkich partnerów do dzieci trafiło 2 217 00 posiłków. W czwartej edycji przypadającej na rok szkolny 2006/2007, oprócz rozwiązań z lat wcześniejszych uruchomiono wraz ze współorganizatorem programu Fundacją Polsat oraz z Partnerem Strategicznym Federacją Polskich Banków Żywności, nową inicjatywę pod nazwą Akademia Podziel się Posiłkiem.

Na potrzeby programu przeprowadzono badania (SMG/KRC), które pokazały, że na tych terenach i w środowiskach, gdzie istnieje największy problem niedożywienia dzieci, obserwuje się najmniejszą aktywność obywatelską służącą walce z tym zjawiskiem. W oparciu o te badania oraz doświadczenia partnerów oraz grantobiorców Danone, firma postanowiła, we współpracy z lokalnymi Bankami Żywności uruchomić punkty konsultacyjne, gdzie każda osoba działająca lokalnie, a pragnąca zmierzyć się z problemem niedożywienia dzieci na swoim terenie może uzyskać pomoc w projektowaniu odpowiednich inicjatyw, pozyskiwaniu środków i żywności.

Obecnie w Polsce działa 20 punktów konsultacyjnych Podziel się Posiłkiem prowadzonych przez Banki Żywności. Dotychczas dzięki tym działaniom powstało około 100 lokalnych inicjatyw, w które zaangażowani są przedstawiciele środowisk lokalnych, mających na celu wyeliminowanie zjawiska niedożywienia dzieci w danej miejscowości, gminie, powiecie.