Akademia Orange – Telekomunikacja Polska/Fundacja Orange

Metryka praktyki

Firma: Grupa TP (Orange Polska),
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

Uruchomienie i prowadzenie programu grantowego nowoczesnej edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. Program Akademia Orange jest skierowany do organizacji pozarządowych, instytucji kultury i placówek oświatowych. Jego celem jest realizacja projektów, które w kreatywny sposób budują umiejętności społeczne dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałają wykluczeniom. Fundacja premiuje inicjatywy wykorzystujące nowatorskie narzędzia i metody nauczania. Wszystkie projekty są realizowane w partnerstwach. Program promuje także idee Creative Commons pozwalające twórcom, autorom i pomysłodawcom różnorodnych rozwiązań zachować pewne prawa autorskie i jednocześnie podzielić się swoją twórczością, pomysłami oraz wypracowanymi w trakcie trwania projektów materiałami  edukacyjnymi. Kultura jest niezbędnym elementem do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie XXI wieku. Obcowanie z nią rozwija kreatywność, poszerza horyzonty oraz uczy otwartości na innych Bez znajomości kodów kultury porozumienie między ludźmi nie jest możliwe. To dzięki kulturze nasze życie jest lepsze, pełniejsze i ciekawsze. Uczestnictwo w kulturze wyrównuje szanse życiowe osób wykluczonych, ze względu na niepełnosprawność, miejsce zamieszkania czy ubóstwo.