Akademia Orange – Grupa TP

Metryka praktyki

Firma: Grupa TP (Orange Polska),
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2010

Akademia Orange to program Grupy TP dotyczący edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży – jego celem jest przygotowanie dzieci, szczególnie z grup defaworyzowanych społecznie, do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

W ramach Akademii o granty w wysokości maksymalnie 50 tysięcy zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, placówki oświatowe i instytucje kultury. Premiowane są projekty partnerskie, które wykorzystują nowatorskie narzędzia i metody nauczania oraz przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. W pierwszej edycji zgłoszono 621 inicjatyw. Granty otrzymało 38 projektów edukacji kulturalnej z 12 województw. W programie wzięło udział prawie 100 organizacji i ponad 4 tysiące młodych ludzi z całej Polski, którzy skorzystali z atrakcyjnych warsztatów oraz wydarzeń kulturalnych i integracyjnych. Wśród projektów wymienić można m.in.: edukację regionalną poprzez gry miejskie, hip-hopowe warsztaty akustyczne, streetartowe rewitalizacje osiedli, konkurs na zabawkę architektoniczną, tworzenie teledysków pieśni ludowych, interaktywnych map regionu i pocztówek dźwiękowych. Łączna pula dotacji wyniosła 1,5 miliona zł.

Organizacja Creative Commons umieszcza materiały z przeprowadzonych projektów w portalu www.akademiaorange.pl na zasadzie otwartych licencji. Realizatorzy pomysłów uczestniczyli w warsztatach, w których dowiedzieli się więcej o idei wolnych licencji oraz wymienili się doświadczeniami z realizacji inicjatyw.

Program wpisuje się w działania z zakresu budowania społeczeństwa informacyjnego poprzez upowszechnianie nowoczesnych technologii. Buduje wizerunek Grupy TP jako firmy, która poprzez swoją działalność pomaga niwelować różnice w dostępie do wiedzy i kultury w środowiskach zagrożonych. Ukazało się ponad 150 pozytywnych publikacji w mediach. Dodatkowo tworzone są dobre relacje z instytucjami kultury i organizacjami społecznymi. W 2011 roku rozpocznie się realizacja programów 2. edycji.