Akademia Orange dla Bibliotek – Grupa TP

Metryka praktyki

Firma: Telekomunikacja Polska (Orange Polska),
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Inwestycje społeczne
Dokument źródłowy: Raport 2011

Program Grupy TP to działania na rzecz budowania społeczeństwa informacyjnego, walki z wykluczeniem cyfrowym poprzez dostępność nowych technologii oraz edukacji w zakresie ich użytkowania. W sierpniu 2009 roku, pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Telekomunikacją Polską oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, zawarto porozumienie dotyczące internetyzacji polskich bibliotek publicznych. Celem jest stworzenie środowiska, które pozwoli bibliotekom stać się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Grupa TP w ramach programu Biblioteki z Internetem TP zapewnia usługi dostępu do internetu, dzięki którym wszystkie komputery w bibliotece są podłączone do sieci, a dostęp do łącza, także bezprzewodowy, mają wszyscy użytkownicy. Fundacja Orange prowadzi program Akademia Orange dla Bibliotek, aktywnie promując wykorzystanie multimedialnych narzędzi edukacyjnych wśród użytkowników tych placówek. Fundacja wspiera biblioteki, przekazując dotacje na popularyzację internetu oraz dostarczając materiały edukacyjne o bezpieczeństwie w sieci, przygotowane wspólnie z Fundacją Dzieci Niczyje. Zachęca również do otwierania się na partnerstwa i nawiązywanie współpracy na rzecz przekształcenia bibliotek w nowoczesne centra informacyjne, kulturalne i edukacyjne. Do programu „Biblioteki z Internetem TP” oraz do projektu „Akademia Orange dla Bibliotek”, do końca grudnia 2011 roku, przystąpiło 1079 bibliotek głównych, co stanowi ok. 45 procent głównych gminnych bibliotek publicznych w Polsce.