Akademia Najemcy Europy Centralnej

Metryka praktyki

Firma: EC Property Management,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2014

Akademia Najemcy Europy Centralnej to cykl różnorodnych działań adresowanych do najemców i ich pracowników, których miejscem pracy jest centrum handlowe zarządzane przez EC Property Management (inwestor – Helical Sośnica). W 2014 roku były to 4 szkolenia dla sprzedawców, odpowiadające na bieżące potrzeby placówek, połączone z praktycznymi warsztatami, newsletter i konkursy dla najemców sklepów. Powołano także specjalny zespół roboczy składający się z pracowników centrum i współpracującej z nią agencji, który wypracowuje na bieżąco rozwiązania wspierające najemców na różnych poziomach komunikacji. W efekcie zaobserwowano większą chęć dialogu najemców z centrum i wzrost zainteresowania jego działaniami marketingowymi, spadek negatywnych opinii związanych z centrum jako miejscem pracy oraz poprawę obsługi u najemców.