Akademia Młodego Farmaceuty – NEUCA

Metryka praktyki

Firma: NEUCA,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2013

Projekt Akademia Młodego Farmaceuty firmy NEUCA miał uzupełnić program studiów o praktyczne zagadnienia związane z pracą farmaceuty. Realizowany był na trzech Wydziałach Farmaceutycznych w Polsce, w jego ramach zorganizowano spotkania poświęcone opiece farmaceutycznej nad pacjentami oraz zagadnieniom związanym z zarządzaniem i pracą w aptece. Część wykładową połączono z konkursem dla studentów.