Akademia Mistrza – Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica”

Metryka praktyki

Firma: Zakłady Tłuszczowe - Kruszwica,
Branża: Przemysł spożywczy,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2011

Od roku 2007 zaczęło nasilać się zjawisko likwidacji zakładów cukierniczo-piekarskich, głównie z powodu braku wykwalifikowanej kadry (migracje w celach zarobkowych, brak zainteresowania zawodem cukiernika postrzeganym jako ciężki i mało atrakcyjny finansowo, brak szkół przygotowujących do zawodu) oraz braku pomysłów na odróżnienie się od rosnących w siłę konkurencyjną hipermarketów. Akademia Mistrza to program Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” (ZTK) zachęcający cukierników do stałego doskonalenia swoich umiejętności oraz partnerstwa i aktywnego udziału w życiu środowiska cukierniczego. Celem jest: doskonalenie rzemiosła cukierniczego, podnoszenie standardów i jakości prowadzonych biznesów, propagowanie zawodu cukiernika, prezentowanie światowych trendów i inspiracji, pielęgnowanie mistrzowskich tradycji. Akademia to warsztaty cukiernicze rozwijające umiejętności rzemieślnicze oraz szkolenia biznesowe dotyczące zarządzania firmą, a także warsztaty rozwoju osobistego. Szkolenia dedykowane są cukiernikom, piekarzom, dystrybutorom, uczniom cukiernictwa. W realizację programu zaangażowani są: pracownicy działu marketingu, Mistrz Świata w Cukiernictwie z Wiesbaden – Mieczysław Chojnowski (twarz AM, ekspert, prowadzi m.in. szkolenia cukiernicze), trenerzy szkoleń biznesowych i cukierniczych oraz czasopisma branżowe, dystrybutorzy ZTK oraz ambasadorzy programu – przedstawiciele handlowi spółki. Od początku projektu (marzec 2008) w szkoleniach wzięło udział ok. 1000 osób, z czego ok. 20 procent przeszło całą ścieżkę rozwoju menedżerskiego (cykl 5 szkoleń) i wdrożyło dobre praktyki we własnych firmach. Wzrosła świadomość biznesowa cukierników, którzy umiejętnie dystansują się od konkurowania z hipermarketami, stawiając na wysoką jakość, wyróżnienie oraz unikatowość.