Akademia Misia Ratownika – Kredyt Bank – Grupa Warta

Metryka praktyki

Firma: Kredyt Bank - Grupa Warta,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
Według danych z 2006 r. w Polsce wypadkom drogowym uległo 4412 dzieci w wieku od 7 do 14 lat, spośród których śmierć poniosło 101. Najwięcej ofiar wypadków odnotowano w tej właśnie grupie wiekowej. Najczęstszą przyczyną wypadków z udziałem dzieci jest nieodpowiednie zachowanie najmłodszych „Akademia Misia Ratownika” to projekt społeczno-edukacyjny, realizowany od września 2007 r. przez Kredyt Bank i Wartę we współpracy ze Stowarzyszeniem Laboratorium Troski, adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych. W I edycji projektu (IX 2007 – IV 2008) uczestniczyło ponad 6 tys. uczniów z 46 szkół w Małopolsce II edycja projektu rozpoczęła się w X 2008 r. i obejmuje szkoły z Podkarpacia i Mazowsza.Podczas cyklu zajęć z Misiem Ratownikiem, prowadzonych w szkołach przez przedstawicieli służb ratowniczych: policji, pogotowia i straży pożarnej, dzieci poznają m. in. elementarne zasady bezpieczeństwa na drodze, uczą się prawidłowo oceniać zagrożenia i reagować w obliczu niebezpieczeństwa. Zajęcia mają na celu uświadomienie dzieciom zagrożeń i wykształcenie prawidłowych wzorców reakcji.

Projektowi towarzyszą badania wzroku, słuchu i lateralizacji u dzieci – w dotychczasowej próbie wykryto, że 10% dzieci jest niedowidzących, 3% dzieci niedosłyszy, 7,56% jest leworęcznych, a 6,26% – oburęcznych. Są to dzieci szczególnie narażone na niebezpieczeństwa związane z ruchem drogowym. Rodzice otrzymują informacje o przeprowadzonych ćwiczeniach z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o stanie wzroku, słuchu i ręczności ich dziecka wraz ze wskazówkami co do kontynuacji nauki i utrwalania odpowiedzialnych postaw i zachowań w domu.