Akademia Menedżera DB Schenker

Metryka praktyki

Firma: DB Schenker,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Firma DB Schenker zainicjowała dwuletni program Akademia Menedżera DB Schenker przeznaczony dla menedżerów spółki. Szkolenia zrealizowano na trzech poziomach: wyższym, średnim i operacyjnym. Udział wzięli menedżerowie od wyższej kadry zarządzającej do zastępców brygadzistów. Dla niektórych grup menedżerskich zrealizowano szkolenia z zakresu zarządzania zespołem rozproszonym. Szczególny nacisk położono na wspieranie kultury różnorodności i tworzenie warunków pracy. Program realizowany był w 2–3-dniowych sesjach. Podczas pandemii „Akademia Menedżera” była kontynuowana w formie zdalnej. Firma przeprowadziła cykl szkoleń w odpowiedzi na rosnącą potrzebę stałego podnoszenia kompetencji i świadomości kadry zarządzającej, które bezpośrednio przekładają się na komfort pracy wszystkich członków zespołów. Edukowanie menedżerów w zakresie zarządzania różnorodnym, rozproszonym zespołem pomogło podnieść kulturę onboardingu, zwiększyć inkluzywność, oraz zapewnić długofalową satysfakcję pracownikom wymagającym dodatkowego wsparcia menedżerskiego (zarówno przed pandemią jak i w jej trakcie). Firma monitoruje feedback dotyczący zarządzania zespołami i przyjmuje, że jego pozytywny wydźwięk jest wynikiem starannego szkolenia menedżerów. Liczba uczestników – 376 osób Liczba sesji – 7 sesji dla 31 grup Liczba godzin szkoleniowych na osobę – 11 godz./osobę Ocena w ankiecie po każdej sesji – średnia ocena szkolenia= 4,8 (w 5-stopniowej skali) Średni NPS= 83,1 Konkretne pytania dotyczące oceny menedżerów przez pracowników znajdują się w cyklicznym badaniu satysfakcji pracowników. Kompleksowy cykl szkoleń przeprowadzonych przez firmę znacząco rozwinął umiejętności menedżerskie w zakresie komunikacji oraz zarządzania zespołem i motywowania pracowników. Wpływa to na zwiększenie ogólnego komfortu pracy na wszystkich szczeblach firmy. Przyczynia się też do zwiększenia satysfakcji pracowników oraz ich rozwoju, a także podniesienia jakości pracy i postrzegania firmy jako pracodawcy. Bardzo przydatne była też wiedza bezpośrednio dopasowano do nowych warunków wynikających z pandemii, np. zarządzanie różnorodnym, rozproszonym zespołem czy zarządzanie emocjami, radzenie sobie ze stresem.