Akademia Małego Amperka – PKP Energetyka

Metryka praktyki

Firma: PKP Energetyka,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2010

PKP Energetyka to przedsiębiorstwo energetyczne, które dba o bezpieczeństwo w zakresie energii elektrycznej. Przedmiotem programu „Akademia Małego Amperka” jest podnoszenie świadomości wśród dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zakresu bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych i energii elektrycznej.

Pomysł programu zrodził się po tym, jak pracownicy PKP Energetyka – Zakład Północny przygotowali prezentację dla przedszkolaków o zasadach bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych. Okazało się, że zainteresowanie nią jest na tyle duże, że wkrótce „Akademia Małego Amperka” objęła wszystkie zakłady spółki PKP Energetyka w całej Polsce.

Pracownicy spółki w każdym miesiącu roku szkolnego przygotowują co najmniej 30 prezentacji w przedszkolach, zerówkach i 1. klasach szkół podstawowych.

Projekt ma na celu podniesienie świadomości i ochronę dzieci przed skutkami zabawy w pobliżu urządzeń energetycznych, np. słupów energetycznych, stacji transformatorowych czy też urządzeń elektrycznych w domu, tj. np. suszarka czy gniazdko. Prezentacja ma formę zabawy. Dzieci otrzymują książeczki kolorowanki z tematyką wykładu oraz magnesiki na lodówkę. Dodatkowo ogłoszono ogólnopolski konkurs plastyczny „Mój świat za tysiąc lat”.

Od października do grudnia 2010 roku w programie uczestniczyło około 2500 dzieci z około 50 szkół i przedszkoli. Dzięki zaangażowaniu pracowników, którzy prowadzili prelekcje, udało się dotrzeć do placówek oświatowych zarówno w małych miejscowościach, jak i dużych miastach. Firma przeznaczyła 25 tysięcy zł na stworzenie animacji oraz gadżety dla dzieci. Partnerem programu jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich, a patronat honorowy objęli Rzecznik Praw Dziecka i Minister Edukacji Narodowej.