Akademia Lokalnego Biznesu – Bank BGŻ BNP Paribas

Metryka praktyki

Firma: BNP Paribas Bank Polska S.A. (wcześniej BGŻ BNP Paribas),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Rozwój przedsiębiorczości
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Akademia Lokalnego Biznesu miała dostarczyć mikroprzedsiębiorcom wiedzy z dziedziny prawa i podatków przez sprawdzonych specjalistów E&Y, partnera merytorycznego projektu zainicjowanego przez Bank BGŻ BNP Paribas. Podczas 10 bezpłatnych, interaktywnych spotkań w Polsce prezentowane były analizy przypadków rynkowych ilustrowane przykładami, co pozwalało uczestnikom lepiej je zrozumieć i odnieść do własnego biznesu. Słuchacze mieli możliwość wymiany doświadczeń, uporządkowania posiadanej wiedzy i zdobycia nowych umiejętności. W całym cyklu wzięło udział 230 mikroprzedsiębiorców.

Więcej informacji