Akademia Liderów Górnictwa

Metryka praktyki

Firma: Lubelski Węgiel „Bogdanka”,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2020

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Akademia Liderów Górnictwa to program HR, skierowany do wyższej i średniej kadry zarządzającej Lubelskiego Węgla „Bogdanka”. Program realizowany był w formule studiów podyplomowych z zakresu zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Nad merytorycznym zakresem studiów czuwali wykładowcy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz zewnętrzni trenerzy. Program studiów obejmował trzy główne bloki tematyczne: zarządzanie produkcją górniczą w łańcuchu wartości, aspekty finansowe związane z pomiarem wartości przedsiębiorstwa oraz psychologię zarządzania personelem.