Akademia Lidera

Metryka praktyki

Firma: VGL Solid Group,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 5 - Równość płci

Akademia Lidera to autorski program rozwojowy dla menedżerów VGL Solid Group. Jest to półroczny program szkoleniowy, w którym biorą udział wszyscy liderzy zespołów, a poprzedza go „Ocena 360°”. Tematy warsztatów dotyczą dziewięciu obszarów (komunikacja, świadomość osobista, budowanie relacji, delegowanie zadań, przywództwo, motywowanie, rozwijanie pracowników, zarządzanie zmianą oraz prawne aspekty pracy menedżera). Celem projektu jest podnoszenie wiedzy w kluczowych kompetencjach przekładających się na współpracę z członkami zespołów i odpowiednie podejście do pracowników. Projekt programu został utworzony na bazie wyników corocznej ankiety satysfakcji przeprowadzanej w VGL Solid Group oraz indywidualnego badania managerów „Ocena 360° ”. W całości badanego ankietą obszaru pt. „Mój Przełożony”, odnoszący się do kilkunastu kwestii i kompetencji powiązanych z programem akademii nastąpiło podniesienie satysfakcji i lepsza ocena liderów – z poziomu 76% w 2020r. na 86% w 2021. Wyższa ocena Liderów i Managerów przez pracowników, podniesienie kompetencji osób zarządzających zespołami, edukacja i szkolenie w zakresie najważniejszych kompetencji, które pozwalają na sprawniejsze i efektywniejszą pracę, ale również kwestie dotyczące zasad prawnych aspektów pracy managerów, które są jedną z kluczowych kompetencji dla niwelowania potencjalnych zagrożeń nierównego traktowania pracowników.