Akademia Kierownika Zmiany

Metryka praktyki

Firma: 3M w Polsce,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

W styczniu 2017 w 3M została przeprowadzona zmiana organizacyjna w wyniku, której część kierowników otrzymało nowe, bardziej odpowiedzialne role w organizacji. W ich miejsce mianowano nowych kierowników odpowiedzialnych za obszary produkcyjne. Program rozwojowy – Akademia Kierownika Zmiany – miał na celu wsparcie kierowników w nowej roli.
Etapy projektu to:

  1. Określenie niezbędnych kompetencji potrzebnych na danym stanowisku, takich jak: motywowanie, rozwiązywanie problemów czy podejmowanie decyzji
  2. Określenie mocnych stron oraz obszarów rozwojowych indywidualnie dla każdego uczestnika – we współpracy z Przełożonym i HR Biznes Partnerem. Wybór 3 kluczowych kompetencji dla danej jednostki – ustalenie konkretnych wskaźników behawioralnych
  3. Podział zadań rozwojowych pomiędzy Trenera wewnętrznego, HR BP oraz przełożonego. Trening kompetencji odbywa się na sali szkoleniowej, na sesjach indywidualnych oraz w czasie pracy (przełożony)
  4. Zajęcia indywidualne
  5. Sesje follow – up z przełożonym oraz uczestnikami

Najważniejszym wskaźnikiem była pożądana przez organizację zmiana zachowania (wybrana kompetencja krytyczna). Przełożeni oceniali pracowników przed i po sesjach indywidualnych. Efekt został osiągnięty w 75% po 3 sesjach indywidualnych oraz przy jednoczesnej pracy z przełożonym. Przykładowe efekty to: mniejszy stres podczas wystąpień publicznych przed dużą grupą pracowników, klarowna komunikacja, zwiększenie pewności siebie oraz wypowiadanie własnych opinii i pomysłów.