Akademia Kierowcy i Przewoźnika – Schenker

Metryka praktyki

Firma: DB Schenker,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
DB Schenker współpracuje na zasadzie outsourcingu z firmami przewozowymi, a jakość oferowanych przez nie usług jest dla spółki kluczowa, gdyż to oni na co dzień reprezentują firmę przed klientami. Niezwykle istotne jest zatem zadbanie o dobre relacje z podwykonawcami oraz rozwój ich kompetencji w zakresie obsługi klientów.Projekt, ukierunkowany na działania podnoszące kwalifikacje zawodowe kierow­ców zatrudnionych we współpracujących firmach przewozowych, realizowany jest pod nazwą Akademia Kierowcy Premium DB Schenker. Uczestnicy Akademii zostali w 2008 roku przeszkoleni w zakresie kontaktu z klientem (415 kierowców), rekla­macji i współpracy z ubezpieczycielem (168 kierowców), informacji o firmie, do­kumentach i procedurach (520 kierowców) oraz ekonomicznej i bezpiecznej jazdy (75 kierowców).

Akademia Przewoźnika Premium DB Schenker ma na celu wsparcie właścicieli firm przewozowych w rozwoju ich biznesu. Ponad 100 przewoźników przeszło szkole­nia z zakresu procesu rekrutacji i wdrażania kierowców do pracy, zarządzania fir­mą transportową, zespołem kierowców oraz zarządzania zmianą z wykorzystaniem metodyki projektowej. Odbył się też pilotaż szkolenia z obszaru bezpiecznej jazdy, w którym wzięło udział 15 największych przewoźników.

Dzięki programom nastąpiła poprawa relacji z przewoźnikami i kierowcami oraz wzrost ich lojalności wobec DB Schenker i zadowolenia ze współpracy (wyniki badań satysfakcji). Przekłada się to na lepszą jakość obsługi klientów.