„Akademia Kariery”, projekt edukacyjny

Metryka praktyki

Firma: GXO,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Rekrutacja i adaptacja
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 5 - Równość płci
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

GXO uruchomiło projekt edukacyjny „Akademia Kariery” wspierający rozwój zawodowy uczniów i studentów logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Objął on wykłady, staże i praktyki, wizyty w centrach logistycznych oraz rekrutację na stanowiska w GXO. Firma dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, a także zwiększa szansę na budowanie i rozwój kariery w logistyce. Projekt realizowany jest wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie, Akademią Ekonomiczną w Katowicach oraz szkołami zawodowymi. Do tej pory zorganizowano kilka wizyt, wykładów, uruchomiono staż, w którym łącznie wzięło udział kilkudziesięciu uczniów i studentów. GXO chce rozwijać wiedzę i kompetencje logistyczne w Polsce, umożliwiając rozwój zawodowy w tym obszarze. Jednocześnie dąży do budowania wizerunku atrakcyjnego pracodawcy i pozyskania nowych talentów. W ramach programu kilkadziesiąt osób mogło odwiedzić centra logistyczne GXO oraz wziąć udział w wykładach. W ten sposób firma realizuje także swoją strategię ESG opartą na wartościach, m.in. pozytywny wpływ na ludzi i środowisko.