Akademia HPE

Metryka praktyki

Firma: Hewlett-Packard,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Akademia HPE to trzydniowy cykl szkoleń, których adresatami są studenci ostatnich lat studiów, przygotowujący się do rozpoczęcia kariery zawodowej i wyboru przyszłego pracodawcy. W semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 oraz semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 zostały przeprowadzone dwie edycje programu. Firma Hewlett Packard Enterprise zaprosiła do udziału w szkoleniach studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Wrocławskiego. Łącznie w edycjach w 2018 roku uczestniczyło 20 studentów.