Akademia Fundacji ORLEN    

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Akademia Fundacji ORLEN to cykl warsztatów on-line zorganizowanych przez Fundację Orlen z Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN, skierowanych do beneficjentów programów grantowych Fundacji. W okresie od września do grudnia, Fundacja przeprowadziła 12 sześciogodzinnych warsztatów. Celem projektu było podniesienie kompetencji organizacji w zakresie umiejętności niezbędnych do efektywnego i profesjonalnego prowadzenia organizacji lub instytucji, aktywizacja i edukacja społeczności lokalnych, inspiracja uczestników do zwiększenia profesjonalizacji inicjatyw podejmowanych w ramach działalności organizacji. Wśród podejmowanych tematów znalazły się m.in.: budowanie stabilności finansowej organizacji, projektowanie innowacji społecznych, trening asertywności czy warsztaty wystąpień publicznych i prezentacji. Projekt realizowany był we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Fundraisingu.