Akademia ESG – Program edukacyjny dla grona Susainabilty Community

Metryka praktyki

Firma: BNP Paribas Bank Polska S.A. (wcześniej BGŻ BNP Paribas),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Akademia ESG Banku BNP Paribas Bank Polska to 7-miesięczny program edukacyjny dla ponad 200 pracowników należących do Sustainability Community – grona ambasadorów i ambasadorek zrównoważonego rozwoju w banku. Został przygotowany we współpracy z firmą doradczą SAPERE, a jego merytoryka została wzbogacona wiedzą zewnętrznych ekspertów i ekspertek, m.in. z FOB, UNGC, UNEP/GRID-Warszawa. Na podstawie zbadanych potrzeb szkoleniowych w zakresie ESG bank przeprowadził 7 szkoleń składających się z 23 lekcji pogłębiających wiedzę o zrównoważonym rozwoju. Uczestnicy i uczestniczki analizowali, jak można ją przełożyć na działalność banku, by wzmacniać kontrybucję do realizacji SDGs. Celem przygotowanego przez Bank BNP Paribas programu edukacyjnego było zapewnienie członkom i członkiniom Sustainability Community wiedzy i umiejętności, które pomogą efektywniej pracować na rzecz realizacji Agendy 2030, która jest kierunkowskazem w strategii GObeyond Banku BNP Paribas na lata 2022–2025. Celem banku jest wzmacnianie pozycji lidera zrównoważonych finansów i partnera w zrównoważonej transformacji wszystkich klientów. Ponad 150 osób otrzymało certyfikat potwierdzający ukończenie Akademii ESG z wynikiem ponad 80%.