Akademia ENERIS

Metryka praktyki

Firma: ENERIS,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Akademia ENERIS to narzędzie wdrażania działań edukacyjnych skierowanych do pracowników fizycznych firmy (ponad 600 osób) i prowadzenia z nimi dialogu. W 2016 roku Akademia była poświęcona tematom BHP oraz ograniczaniu wypadków, a w ramach podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony środowiska edukacja dotyczyła także zasad eko-jazdy.

Akademia została wdrożona w 2015 roku (od początku działania firmy pod marką ENERIS) jako narzędzie dotarcia do dotąd pomijanej grupy pracowników – kierowców, ładowaczy, pracowników sortowni. Chodziło o możliwość bezpośredniego dotarcia z najważniejszymi informacjami oraz prowadzenia dialogu i poznania poglądów oraz samych pracowników firmy. AE to 4 godzinne, obowiązkowe, realizowane w godzinach pracy szkolenia prowadzone przez przeszkolonych trenerów wewnętrznych rekrutujących się spośród grupy docelowej szkoleń.

Program szkoleń układany jest przez cross-departamentowy zespół (Dział Personalny, BHP, Zakupów, Logistyki, Komunikacji), przy udziale i zaangażowaniu Zarządu. Powstanie programu wsparł także zewnętrzny dostawca floty. Na podstawie jego danych wypracowany został program edukacji o eko-drivingu. Wynika on z najpilniejszych potrzeb firmy (rosnące statystyki wypadkowości, rosnące koszty paliwa) oraz kierunku, w jakim firma chce się rozwijać (eko-jazda).

Celem szkoleń w 2016 roku było:

 • przekazanie najważniejszych informacji na temat strategii filmy, inwestycji (Blok I);
 • uwrażliwienie na problem wypadków firmy, wskazanie na ich przyczyn, omówienie najważniejszych błędów (Blok II);
 • przekazanie zasad eko-jazdy, wskazanie na zyski, które z niej płyną (Blok III);
 • przypomnienie i przećwiczenie najważniejszych elementów związanych z obsługa klienta (mieszkańców) (Blok IV).

Szkolenia:

 • umożliwiły pracownikom najniższego szczebla poznanie strategii i inwestycji firmy
 • pomogły dotrzeć w ciekawej i angażującej formie z wiedzą na temat bezpieczeństwa
 • pogłębiły wiedzę na temat ochrony środowiska i możliwości zmniejszenia negatywnego wpływu firmy – mierzalne dane na temat efektów wprowadzania eko-jazdy)
 • umożliwiły zebranie bezpośredniej informacji zwrotnej od pracowników fizycznych na temat ich oczekiwań i potrzeb;
 • rozpoczęły budowanie przywiązania do firmy w grupie, w której jest największa rotacja pracowników
 • przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa jazdy w ruchu drogowym
 • ograniczyły spalanie paliwa, a więc emisji spalin
 • podwyższyły jakość obsługi klientów i skuteczność rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • przyczyniły się do zbudowania wizerunku firmy dbającej o pracowników i podnoszącej jakość usług, w trosce o środowisko.

Więcej informacji