Akademia Elephate

Metryka praktyki

Firma: Elephate,
Branża: Marketing,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Brak spójnego i dostosowanego do aktualnych potrzeb rynku systemu kształcenia specjalistów SEO i content marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk juniorskich, wymógł na firmie Elephate wdrożenie procesu doskonalenia kompetencji, Akademii Elephate. Inicjatywa ta jest połączona z procesem zarządzania wiedzą w firmie oraz budowania kapitału społecznego agencji SEO i content marketingu. Bazuje na przekazywaniu know-how przez ekspertów wewnętrznych.