Akademia Ekojazdy – Grupa TP

Metryka praktyki

Firma: Telekomunikacja Polska (Orange Polska),
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2011

W Grupie TP prowadzona jest edukacja pracowników na temat odpowiedzialnych zachowań w firmie i w domu. Dotyczą one oszczędzania energii, wody i innych zasobów naturalnych, segregacji odpadów, a także ekologicznej jazdy samochodem. Akademia Ekojazdy to projekt edukacyjny polegający na przekazaniu wiedzy teoretycznej z zakresu ekologicznej jazdy oraz treningu praktycznym. Celem projektu jest promowanie wśród pracowników firmy ekologicznego stylu prowadzenia samochodu. Projekt przyczynia się również do oszczędności w użytkowaniu samochodów służbowych w Grupie TP. Przez kolejne miesiące po odbytym szkoleniu uczestnicy raportują ilość zatankowanego paliwa w specjalnej aplikacji internetowej, dzięki której widać zmiany w sposobie prowadzenia auta poprzez malejące zużycie paliwa.

Dzięki udziałowi w projekcie Grupa TP zyskuje świadomych ekologicznie kierowców, rzeczywiście modyfikujących swoje nawyki w jeździe samochodem na bardziej przyjazne środowisku oraz promuje ekologiczne zachowania nie tylko wśród kierowców samochodów służbowych, ale także wśród użytkowników samochodów prywatnych.