Akademia EDF – EDF

Metryka praktyki

Firma: EDF Polska,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2014

Rozwój jest wymaganiem stawianym nie tylko przez rynek, ale także samych pracowników. Aby sprostać tym oczekiwaniom, firma EDF zorganizowała cykl szkoleń jako część Akademii EDF. Ich dobór był efektem analizy potrzeb wynikających z planów szkoleniowych pracowników. W sumie odbyło się 45 szkoleń poruszających 28 tematów, wśród nich: umiejętności miękkie (komunikacja, asertywność, radzenie sobie w stresie, radzenie sobie ze zmianą, zarządzanie konfliktem, motywowanie pracowników); wspierające codzienną pracę, jak zarządzanie sobą w czasie, prezentacje, negocjacje, obsługa klienta; posługiwanie się wybranymi aplikacjami MS Office; warsztaty ze specjalistycznego języka angielskiego (handlowy oraz z zakresu inżynierii).