Akademia e-Seniora – UPC Polska

Metryka praktyki

Firma: UPC Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Akademia e-Seniora to program edukacji internetowej dla osób 50+, mający na celu walkę z wykluczeniem technologicznym tej grupy, poprzez przekazywanie umiejętności pozwalających na korzystanie z komputera i dostępu do Internetu.Szesnastogodzinne kursy odbyły się w edycji wiosennej i jesiennej. W 2009 roku uczestniczyło w  nich ok. 1100. seniorów w 9. miastach Polski, w 10. pracowniach komputerowych z dostępem do szerokopasmowego Internetu, z których absolwenci mogą korzystać bezpłatnie także po zakończeniu kursu.

W 2009 roku podjęto szereg inicjatyw, których celem było zachęcenie młodych ludzi do dzielenia się wiedzą z dziedziny nowych technologii z osobami starszymi w swoim otoczeniu. W ramach współpracy z ZHP, harcerze włączyli się w prowadzenie, po uprzednim przeszkoleniu, kursów dla osób 50+ z podstaw obsługi komputera i internetu. W udostępnionych przez UPC pracowniach internetowych, na bazie programu Akademii e-Seniora oraz z pomocą materiałów edukacyjnych harcerze samodzielnie przeszkolili 3 grupy seniorów. Prowadzili także zajęcia w ramach Klubów  e-Seniora oraz Dni Otwartych w Pracowniach z okazji Dnia Seniora (w Warszawie).

UPC zachęcało również młodych ludzi do dzielenia się wiedzą z dziedziny nowych technologii z osobami starszymi w swoim otoczeniu poprzez włączenie się w projekt przez-pokolenia.pl, realizowany wspólnie z Onet.pl, FRSI oraz PAFW.