Akademia e-Seniora – UPC Polska Sp. z o.o.

Metryka praktyki

Firma: UPC Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
Głównym celem Akademii e-Seniora jest walka z wykluczeniem technologicznym osób starszych i uczenie ich umiejętności, które pozwolą na korzystanie z dobrodziejstw globalnej sieci. W całej Polsce w zakresie obsługi komputera i internetu przeszkolonych zostało ponad 1100 starszych osób. Zajęcia Akademii e-Seniora odbywały się w 10 miastach w Polsce (Kraków, Szczecin, Gdańsk, Warszawa, Wrocław, Opole, Kielce, Lublin, Katowice, Bydgoszcz), w których działa 12 pracowni internetowych UPC. Rozpisano konkurs na partnerów lokalnych akcji w 6 miastach. W wyniku konkursu powstały nowe pracownie internetowe UPC Polska, które firma wyremontowała, wyposażyła w sprzęt komputerowy, oraz do których dostarczyła szerokopasmowy internet. Obecnie w pracowniach odbywają się kursy dla seniorów, spotkania Klubów e-Seniora oraz programy realizowane indywidualnie przez partnerów lokalnych.W 2007 roku program został wzbogacony o nowe elementy: profesjonalnie wydany podręcznik, stronę www i kluby e-Seniora. Rozpisano i rozstrzygnięto konkurs na pracownie internetowe w 6 miastach. Kursy były odpłatne, koszt od osoby był symboliczny i wynosił 28 zł (czyli godzina zajęć kosztowała uczestnika 1,75 zł).W ramach rozwoju projektu uruchomiona została strona internetowa www.akademiaeseniora.pl. Strona przeznaczona jest dla wszystkich seniorów zainteresowanych nowymi technologiami i samodzielną nauką internetu. Odwiedzający znajdą na niej wirtualne lekcje, słowniczek, ciekawe artykuły, jak również informacje o kursach UPC, najbliższych terminach zajęć, miejscach, w których się odbywają. Seniorzy-internauci mogą również zalogować się na forum, wymienić opinie i komentarze, zadać pytanie ekspertowi. Działalność rozpoczęły także kluby e-Seniora, w ramach których absolwenci kursów mogą nieodpłatnie korzystać z komputera i internetu w pracowniach UPC w wyznaczonych dniach tygodnia. Oferta skierowana jest do wszystkich, którzy nie mają własnego komputera z dostępem do sieci, a chcieliby korzystać z wiedzy zdobytej na kursie.Z badań przeprowadzonych podczas kursów wynika, że prawie połowa uczestników kursów (45 proc.) nie miała wcześniej żadnych doświadczeń z obsługą komputera, a zdecydowana większość (70 proc.) nie korzystała wcześniej z internetu.

Poprzez ten program UPC – firma z branży telekomunikacyjnej, walczy ze stereotypem, że nowe technologie są przeznaczone tylko dla młodych użytkowników.