Akademia e-Bezpieczeństwa UPC – UPC Polska

Metryka praktyki

Firma: UPC Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Prowadzone w ramach Akademii e-Bezpieczeństwa warsztaty dla rodziców i nauczycieli mają nie tylko uświadamiać zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu przez dzieci i młodzież, ale  również inspirować do wykorzystania potencjału sieci. W roku 2009 w szczególny sposób skupiono  się na dotarciu z programem do jak największej liczby osób dorosłych, będących opiekunami dzieci  i młodzieży.Dzięki współpracy z Wydawnictwem Szkolnym PWN, UPC uczestniczyło w organizowanych przez nie 8. wojewódzkich konferencjach, podczas których zrealizowało warsztaty dla edukatorów. Wspólnie  przygotowano również specjalny newsletter z elektroniczną wersją publikacji nt. bezpieczeństwa w sieci, który rozesłano do ponad 10 tys. szkół.

Do udziału w inicjatywie zaproszono również ZHP. Kadrę instruktorską przeszkolono z zakresu programu Akademii e-Bezpieczeństwa, zmodyfikowanego w porównaniu z rokiem 2008 w oparciu o poczynioną ewaluację. W II połowie roku harcerze prowadzili samodzielnie warsztaty z  bezpieczeństwa w sieci na podstawie metody UPC; przeszkolili blisko 100 osób, co stanowi połowę ogólnej liczby uczestników szkoleń w 2009 roku. Cała akcja została objęta patronatem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Niezależnie od warsztatów rodzice i nauczyciele mają możliwość korzystania z bezpłatnej publikacji „Bezpieczeństwo w sieci – elementarz dla całej rodziny”, który ma pomóc we wspólnym z dziećmi przygotowaniu się do korzystania z Internetu. Elementarz można pobrać ze specjalnej, poświęconej bezpieczeństwu strony internetowej.