Akademia Dostawców Regionalnych – Tesco wspiera lokalnych dostawców – Tesco Polska

Metryka praktyki

Firma: Tesco Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z dostawcami
Dokument źródłowy: Raport 2010

W ramach rozwoju współpracy z partnerami handlowymi i zwiększenia udziału produktów regionalnych w ogólnym wolumenie produktów Tesco zainicjowało projekt „Akademia Dostawców Regionalnych”, w ramach którego sieć przygotowała program bezpłatnego wsparcia lokalnych dostawców.

W czerwcu 2010 roku odbył się cykl spotkań z dostawcami w 8 miastach Polski, podczas których przedstawiono 230 lokalnym i regionalnym przedsiębiorcom możliwości współpracy z Tesco. Ponadto w październiku zorganizowano cykl bezpłatnych warsztatów „Szansa na rozwój Twojej Firmy” w 4 miastach Polski, gdzie dostawcy mogli pogłębić swoją wiedzę z zakresu aktywnej promocji produktów regionalnych, bezpieczeństwa produktów oraz sposobów wspierania sprzedaży. Część warsztatów prowadzili pracownicy Tesco.

W efekcie wdrożenia praktyki liczba dostawców lokalnych współpracujących z Tesco zwiększyła się z 235 w 2009 roku do 400 w 2010 roku, a liczba produktów regionalnych na półkach wzrosła o 105%. Każde ze spotkań było ocenianie przez uczestników za pomocą ankiety ewaluacyjnej, aby możliwe było ich udoskonalenie w przyszłości. Natomiast dostawcy, którzy wzięli udział w programie, mieli szansę podnieść swoją konkurencyjność na rynku, zdobyć wiedzę, wymienić doświadczenia z innymi firmami, poznać specyfikę pracy z dużą siecią handlową oraz pozyskać nowe rynki zbytu dla swoich produktów.