Akademia Diversity & Inclusion

Metryka praktyki

Firma: LPP,
Branża: Handel, Przemysł odzieżowy,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci

W 2022 r. firma LPP przyjęła pierwszą „Politykę różnorodności” – formalne zobowiązanie do budowania miejsca pracy zgodnie z ideą równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Spółka postanowiła też rozwijać kompetencje i zdobywać nową wiedzę w tym zakresie. We współpracy z Divercity+ LPP uruchomiło Akademię Diversity & Inclusion – cykl 5 interaktywnych webinarów skierowanych do wszystkich pracowników centrali firmy, w tym zespołu menedżerskiego i dyrekcji najwyższego szczebla. Każde ze spotkań organizowanych raz w miesiącu poświęcone było innym aspektom różnorodności. W ramach Akademii uczestnicy analizowali, w jaki sposób postrzegają innych, jak się komunikują, czy rozumieją swoje intencje, dlaczego i w jaki sposób zachowanie może wskazywać na faworyzowanie lub wykluczanie oraz czym są mikroprzekazy. W każdym z 5 spotkań brało udział ok. 400 osób. Po zakończeniu Akademii wszystkie webinary są dostępne na firmowej platformie e-learningowej w wersji polsko- i angielskojęzycznej.