Akademia Dialogu – CSRinfo

Metryka praktyki

Firma: CSRinfo,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2012

CSRinfo i Orange Polska, przy wsparciu AccountAbility i Ministerstwa Gospodarki, w ciągu dwóch lat zrealizowały projekt mający na celu zmianę sytuacji w zakresie praktyki dialogu z interesariuszami. W 2011 roku projekt prowadzony był pod hasłem Standardy AA 1000 w Polsce, zaś w 2012 roku w formie Akademii Dialogu. Cele programu to: udostępnienie standardów wspierających organizacje w zarządzaniu relacjami z interesariuszami, popularyzacja standardów i edukacja różnych grup interesariuszy w zakresie dialogu oraz inicjacja dialogu na poziomie lokalnym. W ramach projektu przetłumaczono standardy z serii AA 1000 i zorganizowano spotkania edukacyjne: cztery otwarte seminaria dla ponad 50 osób, konferencję dla 80 osób oraz warsztat poprowadzony przez Kurta Ramina z AccountAbility. Przeprowadzono także osiem konkursów na Facebooku, uruchomiono stronę AA1000.pl i wydano publikację „Standardy AA 1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji”. W 2012 roku przeprowadzono warsztaty Akademii Dialogu w sześciu miastach w Polsce. Wzięli w nich udział interesariusze reprezentujący różne grupy społeczne, którzy uczyli się, jak prowadzić dialog. Ich kontakt ze sobą i przekazanie narzędzia oraz wiedzy miały za zadanie wesprzeć rozwój dialogu na poziomie lokalnym.

Strona projektu