Akademia CSR „Rozwój odpowiedzialnego biznesu”

Metryka praktyki

Firma: Martis CONSULTING,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2014

Od 2012 roku w ramach projektu Akademia CSR „Rozwój odpowiedzialnego biznesu” organizowane są cykliczne konferencje, w jednej edycji obejmujące zasięgiem do 7 województw. Pomysłodawcą i partnerem merytorycznym projektu jest Martis CONSULTING, organizatorem zaś wydawnictwo Bonnier Business (wydawca dziennika „Puls Biznesu”), a honorowy patronat objęło Ministerstwa Skarbu. Celem inicjatywy jest zachęcanie właścicieli, osób zarządzających i pracowników firm sektora MŚP do udoskonalenia istniejącego lub zbudowania nowego modelu zarządzania firmą, zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności. Warsztatowy charakter i bezpłatny dostęp do zajęć mają dostarczyć wartościowych wzorców oraz pomóc przedsiębiorcom we wdrażaniu dobrych praktyk i standardów CSR w zarządzaniu. Dotychczas w konferencjach uczestniczyło łącznie ok. 1300 osób, średnio ok. 100 osób podczas konferencji.