Akademia Business Class

Metryka praktyki

Firma: Objectivity,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Objectivity jest wieloletnim partnerem i współzałożycielem projektu edukacyjnego Akademia Business Class. Projekt zajmuje się podnoszeniem kompetencji biznesowych lokalnych podmiotów ekonomii społecznej. Przez 6 miesięcy wolontariusze z firm wraz ze studentami uczelni wyższej konsultują, mentorują i szkolą lokalne organizacje pożytku publicznego, które zgłosiły się do projektu. Na zakończenie każdej edycji Akademii, najlepsi uczestnicy otrzymują od Objectivity i partnerów biznesowych środki finansowe na dalszy rozwój.