Akademia Bezpieczeństwa LOTOS – Grupa LOTOS

Metryka praktyki

Firma: Grupa LOTOS,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Bezpieczeństwo na drodze
Dokument źródłowy: Raport 2010

Niski poziom bezpieczeństwa wśród pieszych na drogach w Polsce, to ważny problem społeczny, któremu stara się przeciwdziałać „Akademia Bezpieczeństwa LOTOS”. Akademia to program Grupy LOTOS ukierunkowany na zapobieganie wypadkom drogowym z udziałem dzieci poprzez działania edukacyjne i propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Na „Akademię Bezpieczeństwa LOTOS” składają się m.in. projekt edukacyjno-prewencyjny „LOTOS – Bezpieczna droga do szkoły”, konkurs plastyczny „Uwolnić odblaski” i specjalne akcje komunikacyjne skierowane do dorosłych. Głównymicelami działania Akademii są: zapobieganie wypadkom z udziałem dzieci, propagowanie zasad bezpiecznych zachowań na drodze, edukacja z zakresu prawa o ruchu drogowym, zaangażowanie rodziców w edukację własną oraz dzieci na temat bezpieczeństwa drogowego. Program realizowany jest w województwie pomorskim oraz w Czechowicach i Jaśle. Większość działań w ramach Akademii prowadzona jest w miesiącach jesienno-zimowych.

W ramach akcji uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych uczestniczą w specjalnych zajęciach prowadzonych przez policjantów i instruktorów BRD. Omawiane są na nich zasady bezpieczeństwa drogowego oraz rozpoznawania odpowiednich miejsc do zabawy. Uczestnicy otrzymują elementy odblaskowe i pakiety edukacyjne zawierające m.in.: książeczkę edukacyjną, materiały na płycie CD oraz edukacyjne gry i zabawy. W ciągu ostatnich 5 lat do uczniów trafiło 61 tysięcy odblasków i 38 tysięcy pakietów. Zaś strona www.bezpiecznadroga.lotos.pl w ostatnim kwartale 2010 roku zanotowała prawie 4 tysiące odwiedzin. W roku szkolnym 2009/2010 w zajęciach wzięło udział 12 tysięcy dzieci. W tym samym czasie w konkursie plastycznym „Uwolnić odblaski” uczestniczyło 60 szkół.

W 2010 roku po raz pierwszy spółka zorganizowała konkurs z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie i CSR dla pracowników, w którym nagrodą był udział w całodniowym szkoleniu bezpiecznej jazdy.