Akademia Banku Dziecięcych Uśmiechów – Bank Zachodni WBK S.A.

Metryka praktyki

Firma: Bank zachodni WBK, Santander Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
Nadrzędnym celem Akademii Banku Dziecięcych Uśmiechów, realizowanej od lutego 2006 roku we współpracy z profesjonalną szkołą językową, jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży gimnazjalnej z rodzin ubogich poprzez bezpłatną naukę języka angielskiego.W trzeciej edycji programu (rok szkolny 2007/2008) zwiększył się zasięg Akademii Banku Dziecięcych Uśmiechów. W projekcie bierze udział ponad 1500 dzieci, rekrutujących się ze świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych zlokalizowanych w 19 miastach w Polsce. Na jedną z lekcji pokazowych zaproszeni zostali goście: aktorka Alina Janowska, piosenkarka Urszula Dudziak i Steve Terret, znany z programu „Europa da się lubić”. Zaproszeni goście w ciekawy sposób opowiadali dzieciom o swoich doświadczeniach w nauce języka oraz zachęcali je do systematycznego pogłębiania językowych umiejętności.Pomoc dzieciom z ubogich rodzin jest częścią strategii zaangażowania społecznego banku. Firma przyczynia się do rozwiązania problemu nierównych szans edukacyjnych dzieci, buduje swój wizerunek oraz poprawia relacje ze społecznością lokalną. Łączna kwota przekazana przez bank na lekcje języka angielskiego oraz zakup niezbędnych pomocy naukowych wynosi 506 000 zł.