Akademia Augustowska wspiera rozwój przedsiębiorczości – Lokalny Punkt Konsultacyjny w Augustowie – British American Tobacco Polska

Metryka praktyki

Firma: British American Tobacco Polska Trading,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Rozwój przedsiębiorczości
Dokument źródłowy: Raport 2010

Lokalny Punkt Konsultacyjny w Augustowie to kolejny etap projektu „Akademia Augustowska” firmy British American Tobacco Polska, który polega na wsparciu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób, które chciałyby rozpocząć własną działalność gospodarczą. Działania te wpisują się w realizowany przez firmę proces dialogu społecznego z lokalną społecznością. Punkt konsultacyjny został otworzony w Augustowie, gdzie znajduje się fabryka firmy.

W ramach bezpłatnych usług doradczych lokalni przedsiębiorcy oraz osoby bezrobotne otrzymali wiedzę z zakresu finansów, zarządzania, pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania, wdrażania nowych technologii oraz funkcjonowania istotnych dla regionu branż, tj.: turystyka czy ochrona środowiska. Augustów posiada bowiem status uzdrowiska i leży w rejonie Zielonych Płuc Polski.

W projekt zaangażowani byli pracownicy fabryki oraz instytucja pozarządowa, którzy wspólnie przygotowali aplikację uczestnictwa. Z usług doradczo-informacyjnych skorzystało 413 osób, a w 5 seminariach uczestniczyło łącznie 37. Odbiorcy ocenili projekt pozytywnie. Dodatkowo standard oferowanych usług był weryfikowany audytami oraz specjalnymi procedurami kontrolnymi. Prezentowana praktyka realizowana była zgodnie z poszanowaniem zasad równości płci, pełnej dostępności i rzetelności wykonywanych usług.

Projekt ugruntował wizerunek firmy jako społecznie odpowiedzialnej i zaangażowanej w działania na rzecz lokalnej społeczności. Przedsiębiorcy i osoby zainteresowane założeniem własnej firmy mogli skorzystać z profesjonalnych porad oraz pogłębić swoją wiedzę na temat biznesu. Działania te, promując aktywne postawy społeczne mimo trwającego spowolnienia gospodarczego, przyczyniły się też do przełamania stereotypów w zakresie rozwoju firmy, w tym inwestowania w kadrę.