Akademia Augustowska – British American Tobacco

Metryka praktyki

Firma: British American Tobacco Polska Trading,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004
Akademia Augustowska jest autorskim programem stworzonym przez British American Tobacco Polska przy aktywnej współpracy partnerów z lokalnego samorządu, pracodawców, szkół i uczelni wyższych z regionu Augustowa. Pomysł na program Akademii powstał w wyniku dialogu społecznego przeprowadzonego przez British American Tobacco Polska z lokalnymi partnerami społecznymi w Augustowie, gdzie BAT posiada swoją fabrykę. Realizację programu powierzono Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach. Akademia zainaugurowała działalność 22 marca 2004 roku, a jej program skierowany jest do bezrobotnej młodzieży do 26. roku życia, uczniów ostatnich klas szkół średnich, studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz lokalnych przedsiębiorców i pracodawców.Program realizowany jest w czterech blokach tematycznych. W ramach Akademii Przedsiębiorczości przeszkoleni wcześniej wykładowcy, na co dzień uczący w augustowskich szkołach średnich, pomagają młodzieży w nauce zasad rządzących wolnym rynkiem, np. poprzez symulację polegającą na prowadzeniu własnej firmy. Zadaniem Akademii Umiejętności jest aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnej młodzieży. Dzięki warsztatom i praktykom młodzież zdobywa wiedzę pomocną w poruszaniu się na rynku pracy. Natomiast Akademia Pracy – Centrum Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości jest wsparciem dla pracodawców z Augustowa, pomocnym w analizach dotyczących rynku pracy i wykorzystaniu możliwości związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej, np. funduszy unijnych. Celem Akademii Wiedzy jest przygotowanie studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku pochodzących z Augustowa i okolic do podjęcia pracy w augustowskich firmach. Doświadczeni menedżerowie z British American Tobacco Polska, Banku BPH i innych firm z Augustowa dzielą się swoją wiedzą ze studentami ostatnich roczników.

W ramach programu powstał także konkurs na najlepsze młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo promujący ideę przedsiębiorczości wśród uczniów szkół średnich oraz program stypendialny dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku pochodzących z terenu powiatu augustowskiego. Dodatkowo firma dostarcza przedsiębiorcom aktualne informacje na temat ram prawnych działalności oraz możliwości pozyskiwania alternatywnych źródeł finansowania dla sektora MSP, inicjuje działania wolontarystyczne. Ponadto BAT poszukuje źródeł finansowania programu Akademii w ramach istniejących unijnych funduszy pomocowych, z których możliwe będzie finansowanie preferencyjnych pożyczek na uruchomienie działalności gospodarczej. W konkursie uczestniczyło prawie 60 uczniów. Dzięki Akademii BAT buduje wizerunek firmy prowadzącej dialog społeczny, reagującej na potrzeby otoczenia i angażującej się w rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości zatrudnia dwie osoby na potrzeby Akademii Augustowskiej. Pracownicy Akademii przygotowują wnioski grantowe, realizują bieżące projekty Akademii oraz koordynują współpracę z pozostałymi partnerami Akademii. Doradztwem i nadzorem nad prawidłowym przebiegiem programu zajmuje się Rada Programowa, w której skład wchodzą przedstawiciele wiele sektorów. Za organizację szkoleń, wykładów, warsztatów i staży w ramach programu Akademia Augustowska odpowiedzialna jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Oprócz stałego wsparcia finansowego ze strony British American Tobacco Akademia pozyskuje środki z Unii Europejskiej na realizację projektów. Wygrany we wrześniu 2004 grant z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapewni Akademii fundusze na realizację dużego projektu do końca sierpnia 2005 roku. W roku 2004 w programie promocji zatrudnienia wśród młodzieży wzięło udział 100 osób, a niespełna 10 uczestników szkolenia odbyło staż w przedsiębiorstwach. W kursie z Pozyskiwania Funduszy dla Firm uczestniczyło 20 osób. Kilku nauczycieli wzięło udział w szkoleniu dla opiekunów przedsiębiorczości, a 13 osób zgłosiło się na warsztaty – poznaj program „Młodzież”. Kilkoro studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania otrzymało ufundowane przez BAT stypendia/darowizny.