Akademia Augustowska – British American Tobacco

Metryka praktyki

Firma: British American Tobacco Polska Trading,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

W 2005 r. w ramach Akademii Augustowskiej prowadzono takie projekty jak: Akademia Umiejętności, Akademia Wiedzy, Akademia Pracy i Innowacji, Akademia Przedsiębiorczości. Projekt Augustowska Akademia Umiejętności był finansowany ze środków Unii Europejskiej programu Promocja zatrudnienia wśród młodzieży Aktywne formy zapobiegania bezrobociu, prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W programie wzięło udział 100 osób.

W ramach projektu przeprowadzono następujące warsztaty: Aktywne poruszanie się po rynku pracy, Pracownik administracyjno-biurowy, Kelner-barman, ABC przedsiębiorczości, Aktywne poszukiwanie pracy. W każdym warsztacie brało udział od 20 do 40 osób. Zorganizowano również 20 trzymiesięcznych staży absolwenckich dla osób kończących szkolenia Pracownik administracyjno-biurowy oraz Kelner-barman.

W ramach Akademii Wiedzy pracownicy BAT Polska przeprowadzili cykl wykładów w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, obejmujących zagadnienia systemów jakości w dużych firmach, jakości w organizacji pracy, strategii oraz komunikacji w biznesie oraz systemów IT w specyficznym sektorze FMCG.

Realizując projekt Akademia Pracy i Innowacji opracowano ankietę rejestracyjną dla pracodawców, stworzono dla potrzeb programu bazę danych pracodawców z powiatów suwalskiego oraz augustowskiego, a także zorganizowano serię spotkań z pracodawcami. Spotkania zaowocowały nawiązaniem współpracy, m.in. w zakresie przyjmowania przez zaprzyjaźnione firmy stażystów, którzy uczestniczyli w realizowanych przez BAT programach. W ramach działań statutowych uruchomiono w biurze Programu punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców, oraz punkt informacyjny o Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach programu Akademia Przedsiębiorczości rozstrzygnięto konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Mini-Przedsiębiorstwo. Konkurs obejmował cześć symulacyjną dotyczącą zakładania, prowadzenia oraz rozwiązania firmy, a także część praktyczną, obejmującą działania promujące przedsiębiorczość młodych. Zwycięski projekt to propozycja przewodnika (w formie gotowej do zamieszczenia w internecie strony www) po hotelach, gastronomii i innych atrakcjach Augustowa.

Zorganizowano też II edycję targów pracy, które odbyły się na Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie. Prezentowano na nich firmy branży ogrodniczej i pokrewnych. W ramach Programu Młodzież zorganizowano szkolenie dla uczniów w wieku 15-25 lat oraz nauczycieli szkół średnich. Do udziału zaproszono też pracowników i wolontariuszy Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie. W szkoleniu wzięło udział blisko 100 osób.