Agrotalenty – edukacja dla rolnictwa – Bank BGŻ

Metryka praktyki

Firma: BNP Paribas Bank Polska S.A. (wcześniej BGŻ BNP Paribas),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2013

Program stypendialny Banku BGŻ Agrotalenty – edukacja dla rolnictwa ma być wsparciem edukacyjnym dla rolnictwa i jego nowoczesnych rozwiązań. Zakłada wielotorowe działania na rzecz innowacyjności, w tym: warsztaty innowacyjnego rolnictwa i finansowania agrobiznesu dla młodzieży, seminaria i warsztaty prowadzone z opiekunami uczestników Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, wsparcie finansowe laureatów olimpiad tematycznych, Klub Agrotalentów – coachingowy program dla stypendystów, staże i zajęcia warsztatowe dla stypendystów i studentów SGGW oraz budowanie lokalnych ośrodków wsparcia rolnictwa.