Agrafka Agory

Metryka praktyki

Firma: Grupa Agora,
Branża: Media,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Agrafka Agory” to partnerski Program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce realizowany od 2006 r. (dawniej jako „Moje stypendium”). Jego celem jest wsparcie organizacji pozarządowych prowadzących programy stypendialne oraz promocja tematyki stypendiów edukacyjnych na terenach wsi i mniejszych miast.

Celem „Agrafki Agory” jest realizacja programu dotacji dla organizacji pozarządowych, prowadzących programy stypendialne oraz promocja tematyki stypendiów edukacyjnych. Granty są przeznaczone na dofinansowanie lokalnych konkursów stypendialnych dla studentów pochodzących z małych miejscowości.

W ramach jedenastu edycji Programu „Agrafka Agory” przyznano 147 dotacji na realizację lokalnych programów stypendialnych na sumę 1 238 800 zł.

W 11. edycji Programu (w roku akademickim 2016/2017) dofinansowanie lokalnych konkursów stypendialnych z Fundacji Agory objęło 10 organizacji na łączną kwotę 68 400 zł. W sumie przyznano stypendia o łącznej kwocie 153 780 zł, które otrzymało 45 najlepszych studentów.

Stypendyści to młodzi ludzie, którzy reprezentują 24 uczelnie i studiują na 27 kierunkach. Ich osiągnięcia są imponujące – od zwycięstw w ogólnopolskich konkursach, publikacji artykułów naukowych i monografii, poprzez aktywność społeczną i inwencję inżynierską w postaci zbudowania działającego zrobotyzowanego ramienia czy drukarki 3D.

Praktyka realizowana jest w partnerstwie z Fundacją Agory i Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.