AED we wszystkich centrach logistycznych, działanie na rzecz bezpieczeństwa pracowników

Metryka praktyki

Firma: GXO,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem GXO i jedną z podstawowych wartości firmy, dlatego wyposażyła ona wszystkie swoje centra logistyczne w Polsce w urządzenia AED: automatyczne defibrylatory zewnętrzne. Jednocześnie firma zadbała o to, aby w każdej z kilkudziesięciu lokalizacji znalazły się osoby przeszkolone z zastosowania AED oraz uprawnione do udzielania pierwszej pomocy. Ważne jest, aby w razie wypadku pracownicy mogli skutecznie zareagować w ciągu kilkudziesięciu sekund. Wyposażenie centrów w AED oraz szkolenia z korzystania z urządzenia przeprowadziła certyfikowana firma.  GXO podnosi bezpieczeństwo swoich pracowników oraz dąży do rozwijania świadomości znaczenia bezpieczeństwa w miejscu pracy; od momentu wdrożenia AED liczba wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych zmniejszyła się o 30%. W ten sposób firma realizuje także swoją strategię ESG opartą na wartościach, takich jak bezpieczeństwo.