Adamed partnerem nowych studiów podyplomowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej

Metryka praktyki

Firma: Adamed Pharma,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Współpraca z uczelniami
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w partnerstwie z firmą Adamed uruchomiła studia podyplomowe „Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie”. Celem studiów podyplomowych jest umożliwienie absolwentom pedagogiki i psychologii nabycie kompetencji w dziedzinie wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym. Adamed realizuje od lat również kilka innych programów edukacyjnych. Są to między innymi program „Odnaleźć Siebie” czy program stypendialny Adamed SmartUP. W ramach tego ostatniego programu 50 najlepszych uczniów, biorących udział w wieloetapowej rekrutacji, zostaje zaproszonych do udziału w innowacyjnym obozie naukowym prowadzonym przez wykładowców najlepszych uczelni w Polsce i na świecie.