ACI Airport Customer Experience – poziom 2 dla Kraków Airport

Metryka praktyki

Firma: Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Certyfikacja, optymalizacja, zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Akredytacja ACI Airport Customer Experience przyznawana jest lotniskom, które dążą do podnoszenia standardów obsługi podróżujących, ich komfortu oraz bezpieczeństwa w czasie podróży. Program akredytacyjny składa się z 5 poziomów. W 2022 r. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice uzyskał drugi poziom. Działania realizowane przez port lotniczy w 2022 r. w ramach customer experience to m.in.: prowadzenie badań ACI ASQ i programu Happy or Not, opracowanie profili i ścieżek pasażerów krakowskiego lotniska, żeby lepiej zrozumieć ich potrzeby, powołanie Zespołu Customer Experience, a także udostępnienie podróżnym stanowisk z ładowarkami do sprzętów elektronicznych czy tabletu w punkcie informacji lotniskowej. Krakowski port lotniczy bierze również udział w programie akredytacyjnym Airport Service Quality. To światowy program pomiaru satysfakcji podróżujących z jakości i wysokich standardów obsługi na lotniskach, prowadzony przez Międzynarodową Radę Portów Lotniczych (ACI).