Accordeon Samodzielności – Orbis

Metryka praktyki

Firma: Orbis,
Branża: Hotelarstwo,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2012

Aby umożliwić młodym ludziom w trudnej sytuacji życiowej wejście na rynek pracy, Orbis rozpoczął projekt Accordeon Samodzielności, który składa się z programu szkoleń, staży i wsparcia psychologicznego. W ramach projektu Orbis ściśle współpracuje z Fundacją Dzieci Niczyje oraz z firmami, które przyjmują uczestników projektu Accordeon Samodzielności na staże i praktyki zawodowe, m.in. Sodexo, L’Oreal, Norauto, Gefco, Novotel Warszawa Centrum, Novotel Airport Warszawa oraz Dalkia. We wrześniu 2012 roku odbyła się rekrutacja zrealizowana przez Mazowieckie Centrum Pomocy Dzieciom przede wszystkim wśród wychowanków domów dziecka, rodzin zastępczych i podopiecznych Fundacji Dzieci Niczyje, w wyniku której wybrano 20 młodych osób (mężczyzn i kobiety w wieku 18–21 lat). Najważniejszym kryterium przy rekrutacji była chęć i wola do usamodzielnienia się. W ramach projektu od października do grudnia 2012 roku miały miejsce działania dotyczące wsparcia psychologicznego oraz rozwoju osobistego, a także warsztaty z zakresu relacji: pracownik – pracodawca i wizyty w firmach. W grudniu 2012 roku rozpoczęły się staże zawodowe.