ABC of Healthy Workplace Guidelines

Metryka praktyki

Firma: Infosys Poland,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

ABC of Healthy Workplace Guidelines to inicjatywa, której celem jest promowanie zdrowego stylu życia oraz zdrowych nawyków związanych z pracą w Infosys Poland. Pandemia pokazała, że jednym z priorytetów firmy powinno być uczenie pracowników umiejętności zachowania balansu między pracą a życiem prywatnym, a zwłaszcza lepszego zarządzania czasem w pracy. W wyniku dyskusji dotyczącej największych trudności związanych z zarządzaniem czasem w dobie pracy zdalnej i hybrydowej został wypracowany zestaw wskazówek, które z założenia miałyby poprawić komfort pracy. Na ABC of Healthy Workplace Guidelines składają się takie zasady, jak m.in.: brak spotkań przed 9:00 rano i po 17:00 (dostosowanie godzin spotkań do godzin pracy danego zespołu), zakaz pracy na urlopie czy zwolnieniu, skrócenie wszystkich spotkań o 5 lub 10 min, brak spotkań w piątkowe popołudnie, brak spotkań między 12:00 a 13:00, w porze lunchu.