ABC-Ekonomii

Metryka praktyki

Firma: ABC Czepczyński,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

W Polsce pomimo wielu zmian podstaw programowych, wciąż brakuje systemowej edukacji ekonomicznej i finansowej wśród najmłodszych. Edukacja ekonomiczna rozpoczyna się bowiem na etapie szkoły średniej, co w dużej mierze wpływa na niski poziom wiedzy Polaków z zakresu finansów. Wynikające z takiego stanu rzeczy konsekwencje dostrzegł również p. Artur Czepczyński, z inicjatywy którego powstał projekt ABC-Ekonomii, mający za zadanie zwiększenie świadomości ekonomicznej od najmłodszych lat.

Projekt ABC-Ekonomii powstał jako pomysł wsparcia nauczycieli oraz włączenia się firmy rodzinnej w realizacje działań statutowych szkół podstawowych w powiecie międzychodzkim. Po udanej ewaluacji pilotażu został wprowadzony jako propozycja działań realizowanych w formie lekcji o tematyce ekonomicznej i finansowej w całej Polsce.

Projekt zakłada integrację środowiska lokalnego, a zwłaszcza placówek edukacyjnych i lokalnych przedsiębiorców, we wspólnym realizowaniu lekcji oraz warsztatów o tematyce ekonomicznej i finansowej.

ABC-Ekonomii opiera się na książce Patrycji Krzanowskiej pt. „Świat Pieniądza”, która przekazywana jest do szkół i bibliotek wraz z przygotowanymi przez firmę ABC-Czepczyński materiałami dydaktycznymi. W ich skład wchodzą: scenariusze zajęć lekcyjnych wraz z kartami pracy, kartami informacyjnymi oraz opisem projektu.

Formą sprawdzenia zapamiętanej przez uczniów wiedzy były organizowane konkursy wiedzy ekonomicznej, podczas których uczniowie mogli wykazać się zarówno zdobytymi wiadomościami jak i umiejętnościami nabytymi podczas warsztatów.

Założeniem projektu była również aktywizacja świata biznesu w realizację działań statutowych szkół podstawowych. Poprzez szereg spotkań i konferencji udało się zachęcić niemal 24 firmy do promowania projektu, a ciągle pojawiają się nowe podmioty zainteresowane jego realizacją.

W opinii grona pedagogicznego projekt spełnia funkcję dydaktyczną i wychowawczą, uzupełnia braki wiedzy uczniów wynikające z braku w podstawie programowej treści z zakresu finansów i ekonomii, a poprzez wyposażenie nauczycieli w materiały dydaktyczne nie obciąża ich przygotowaniem scenariuszy i kart pracy na zajęcia.

Projekt realizowany był w partnerstwie z Grupą Nowy Styl, Deloitte Polska, Uniwersytetem Dzieci i Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce